Politica de confidentialitate

Hotelul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale clientilor. Datele cu caracter personal colectate cu ocazia efectuarii unei rezervari sau in vederea prestarii serviciilor de turism si alimentatie publica nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care hotelul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Informatiile vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile legale, putand fi folosite in

scopuri asociate comercializarii serviciilor companiei, cum ar fi:

  • Procesarea comenzilor sau cererilor dumneavoastra.
  • Oferirea de servicii.
  • Facturare.
  • Solutionarea cererilor, intrebarilor sau a reclamatiilor dumneavoastra.
  • Realizarea studiilor de piata si marketing.
  • Contactarea dumneavoastra in legatura cu ofertele noastre.

Comments are closed.